Pepeljara

Unutrašnja oprema može da se prilagodi zahtevima kupca. fischer automotive isporučuje pepeljare atraktivnog oblika, kao i korisne sisteme za odlaganje.

Pepeljara za BMW serije 6
Pepeljara za Audi A6
sc93-delivery-2