Kvalitet

Politika kvaliteta

 

Visoki standardi kvaliteta osnova su našeg dugoročnog poslovnog uspeha i uspeha naših kupaca. Za nas kvalitet znači ispunjavanje zahteva naših kupaca putem razvoja i proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda, koji su istovremeno i funkcionalni i jednostavni za korišćenje. Na taj način ispunjavamo i premašujemo specifikacije, zahteve i očekivanja svojih kupaca.

Politika upravljanja fischer grupe kompanija 

fischer procesni sistem (fPS)

Da bismo uvek mogli da ispunimo sve veće zahteve za našim proizvodima i procesima, kontinuirano unapređujemo naše procese pomoću fischer procesnog sistema. To je sopstveni princip naše kompanije, koji predstavlja važnu osnovu za kontinuirano unapređenje naših procesa i za uspeh fischer grupe kompanija.

Životna sredina, energija i održivost

U okviru održivosti se kombinuju aspekti, kao što su zaštita životne sredine, tehnologija i inovacije, kao i ekonomski uspeh i društvena odgovornost. fischer grupa kompanija aktivno preuzima svoju društvenu odgovornost. Principi za to su utvrđeni u izjavi o misiji kompanije fischer, a uzimaju u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte. Kompanija fischer planira svoj ekonomski razvoj sa dugoročnim i održivim ciljevima u skladu sa društvenim interesima.

U razvoju i realizaciji naših proizvoda, procesa i usluga, resursi se koriste što je moguće štedljivije kako bi se maksimalno smanjio uticaj na životnu sredinu.
Odgovorno rukujemo energijom i koristimo je što je moguće efikasnije. Kroz evidentiranje i analizu energetskih podataka, naše poslovne jedinice i procesi se sistematično analiziraju u pogledu potencijala pa se na toj osnovi mogu izvesti mere za kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti.

CO2 otisak

 

fischer grupa kompanija već decenijama aktivno sprovodi upravljanje životnom sredinom i energijom. Ova tema je čvrsto ugrađena u izjavi o misiji kompanije fischer i njome se podržava Globalni cilj održivosti 7 (SDG 7) „Pristupačna i čista energija“. Sistem upravljanja životnom sredinom još je 1997. godine sertifikovan u skladu sa ISO 14001. Nakon toga je 2013. godine dokumentovana uspešna primena sistema upravljanja energijom, sa sertifikatom u skladu sa ISO 50001, što znači da je kompanija fischer ispunila zakonsku obavezu dve godine pre njenog stupanja na snagu.
Takođe, fischer automotive aktivno radi na smanjenju CO2 otiska. Indirektne emisije CO2 nastale zbog proizvodnje energije kod snabdevača energijom u potpunosti su izbegnute, jer se sve evropske lokacije snabdevaju zelenom električnom energijom. Korporativni karbonski otisak (CCF) utvrđen za lokacije Horb am Neckar i Ivanovice na Hané predstavlja osnovu za dodatne mere za smanjenje emisija CO2.

Zaštita na radu

Preduzimamo preventivne i efikasne mere za sprečavanje nesreća na radu, zdravstvenih rizika povezanih sa radom i profesionalnih bolesti. Prva pomoć i preventivna zaštita od požara čine važan deo naše radne organizacije. Podržavamo zdravlje i dobrobit naših zaposlenih kroz aktivnu promociju zdravlja.

Sertifikati 

Sertifikati Nemačka

Sertifikati Češka Republika

Sertifikati Kina

Sertifikati USA

Sertifikati Srbija

sc10-cd-2