Informacije o dobavljaču

Put do uspešne saradnje sa kompanijom fischer automotive systems.

Kako da postanete dobavljač kompanije fischer?

1. popunite prijavu za dobavljača / samostalno iznošenje podataka dobavljača
2. pregled odgovornih naručilaca
3. okvirni ugovori o poverljivosti, kvalitetu i saradnji
4. nadgledanje
5. u slučaju pozitivne ocene: uključivanje u listu dobavljača

Da biste se prijavili za dobavljača, koristite obrazac za prijavu za dobavljača / samostalno iznošenje podataka dobavljača i pošaljite ga zajedno sa konstruktivnom prezentacijom kompanije na adresu 
lieferantenmanagement@fischer.de
Imajte u vidu da ćemo obraditi samo kompletno popunjene obrasce. Radujemo se Vašem odzivu! 

Samostalno iznošenje podataka dobavljača

sc93-delivery-2