Kvalita

Politika jakosti

Naše vysoké standardy kvality jsou základem pro náš dlouhodobý obchodní úspěch a úspěch našich zákazníků. Kvalita pro nás znamená splnění požadavků našich zákazníků vývojem a výrobou vysoce kvalitních produktů, které jsou funkční i uživatelsky přívětivé. To nám umožňuje plnit a překračovat specifikace, požadavky a očekávání našich zákazníků.

Politika řízení skupiny podniků fischer

fischer ProzessSystem (fPS)

Abychom byli schopni vždy uspokojit rostoucí požadavky na naše produkty a procesy, neustále naše procesy zlepšujeme pomocí procesního systému fischer. Toto je náš interní princip neustálého zlepšování našich procesů a důležitý základ pro úspěch skupiny společností fischer.

Životní prostředí, energie a udržitelnost

Udržitelnost kombinuje aspekty, jako je ochrana životního prostředí, technologie a inovace, jakož i hospodářský úspěch a sociální odpovědnost. Skupina společností fischer aktivně vnímá svou společenskou odpovědnost. Principy jsou stanoveny vizí společnosti fischer a zohledňují ekonomické, sociální a ekologické aspekty. fischer plánuje ekonomický rozvoj s dlouhodobými a udržitelnými cíli v souladu se společenskými zájmy.

Při vývoji a implementaci našich produktů, procesů a služeb využíváme zdroje co nejšetrněji, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
Energii používáme odpovědně a využíváme ji co nejefektivněji. Shromažďováním a analýzou energetických dat jsou naše oblasti a procesy systematicky analyzovány s ohledem na jejich potenciál, aby bylo možné na tomto základě odvodit opatření pro trvalé zlepšování energetické účinnosti.

Další informace naleznete zde

Uhlíková stopa (CO2 Footprint)

Skupina společností fischer praktikuje aktivní management životního prostředí a energií po celá desetiletí. Toto téma je pevně zakotveno v principech vize společnosti fischer a podporuje globální cíl udržitelnosti 7 (SDG 7) „Dostupná a čistá energie“. Systém environmentálního managementu byl certifikován podle ISO 14001 již v roce 1997. Úspěšná implementace systému energetického managementu byla v roce 2013 prokázána certifikací podle ISO 50001. Společnost fischer tak splnila zákonný požadavek dva roky před jeho vstupem v platnost.

fischer Automotive také aktivně pracuje na snižování emisí CO2. Zcela ušetřeny jsou nepřímé emise CO2 z energie vyráběné dodavateli energie, protože všechny naše evropské závody jsou napájeny zelenou elektřinou. Korporátní uhlíková stopa (CCF) určená pro lokality Horb am Neckar a Ivanovice na Hané je základem pro další opatření ke snížení emisí CO2.

Bezpečnost práce

Přijímáme preventivní a účinná opatření k prevenci pracovních úrazů, zdravotních rizik souvisejících s prací a nemocí z povolání. První pomoc a preventivní požární ochrana jsou důležitou součástí naší provozní organizace. Aktivními kroky podporujeme zdraví a pohodu našich zaměstnanců.

Certifikáty

Certifikáty Německo

Certifikáty Česko

Certifikáty Čína

Certifikáty USA

Certifikáty Srbsko

sc10-cd-2